Aankondiging

De jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk vindt plaats op zaterdag 6 april 2019, van 10.00 tot 12.30 uur, in de Nieuwe Kerk. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer Pieter J.E. Bootsma de lezing verzorgen. Voor deze lezing, die om 11.00 uur aanvangt, is een ieder van harte uitgenodigd. Om u enig inzicht te geven in het onderwerp heeft de heer Bootsma de volgende informatie verstrekt:
‘Het laatste boek, dat van Regnerus Steensma (1937-2012) verscheen -‘Protestantse kerken, hun pracht en kracht’-  handelt over het kerkinterieur als belangrijke bron van geschiedschrijving en als een spiegel van de inrichting van de maatschappij. Wat is het verhaal, dat het kerkinterieur van de Nieuwe Kerk ons vertelt,  wat laat deze spiegel zien voor de inrichting van de Groningse maatschappij  en waarin verschilt dat verhaal met dat wat het kerkinterieur van de oude Groningse dorpskerken vertelt? Deze vragen staan centraal in de jaarlijkse lezing van de Vrienden van de Nieuwe Kerk’.

Voor alle belangstellenden: hartelijk welkom

Nieuwsbrieven

Klik op onderstaande links om de nieuwsbrieven te lezen

2018

2018 06 Nieuwsbrief nr 12

2018 03 Nieuwsbrief nr 11

2018 uitnodiging jaarvergadering

2017

Jaarvergaderingcijfers 2017 Vrienden Nieuwe Kerk

JAARVERSLAG 2017 VERENIGING VRIENDEN VAN DE NIEUWE KERK

2017verslagJaarvergadering

2016

2016 02 Nieuwsbrief nr 9

2016 08 Nieuwsbrief nr 10

2015

Nieuwsbrief december

2014

Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief augustus

Nieuwsbrief december

2013

Nieuwsbrief februari 

2012

Nieuwsbrief februari

2011

Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief november

2010

Nieuwsbrief september